Kes on giid

The word "guide" was incorporated into (Middle) English via Arabic word قائد Ga'ad which means a person who drive or lead.

Tourist Guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. It depends largely on them if visitors feel welcome, want to stay longer or decide to come back. They therefore contribute considerably to the perception of the destination. Tourist Guides are able to help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

Source:Wikipedia

Giidide atesteerimine Läänemaal


Läänemaa giidide atesteerimist korraldab Läänemaa Giidide Ühing. Giide atesteeritakse kord aastas, kevadel enne turismihooaja algust.


Giidieksam koosneb kahest osast - teoreetilisest ja praktilisest.

Teoreetilises osas on kahe küsimusega suuline eksam riigikeeles ja vestlus, kus kontrollitakse giidi teadmisi Läänemaa ajaloo ja tänapäeva ning Eesti kohta.

Eksami sooritaja võtab eksamipileti kahe küsimusega, millest üks on ajaloo, teine tänapäeva kohta. Vastamise ettevalmistamiseks on eksami sooritajal pool tundi.

Teoreetilise eksami edukalt läbinu pääseb praktilisele eksamile.

Praktiline osa jaguneb bussi- ja jalgsiekskursiooniks, kus hinnatakse giidikandidaadi esinemis- ja keeleoskusi, faktilisi teadmisi ning ekskursiooni läiviimise metoodikat. Praktiline eksam tehakse keeles, milles atestatsiooni taotletakse.

Eksamineeritavate vahel loositakse esinemise järjekord vahetult enne eksamit. Iga atesteeritav esineb nii bussi- kui jalgsiekskursioonil.

Eksami sooritanule võib komisjon anda giidikutse kolmeks aastaks koos giidimärgi kandmise õigusega või tööloa üheks aastaks giidimärgi kandmise õiguseta.

Atestatsiooni pikendamiseks tuleb komisjonile esitada dokumendid (giidipäevik, tõend tööandjalt), mis tõendavad vähemalt kümne ekskursiooni läbiviimist lõppeval atestatsiooniperioodil.

No comments:

Post a Comment