Kes on giid

The word "guide" was incorporated into (Middle) English via Arabic word قائد Ga'ad which means a person who drive or lead.

Tourist Guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. It depends largely on them if visitors feel welcome, want to stay longer or decide to come back. They therefore contribute considerably to the perception of the destination. Tourist Guides are able to help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

Source:Wikipedia

Giidide atesteerimine Tartus


Nõuded uutele atesteerimist soovivatele giidikandidaatidele

1) Vajalik kirjaliku testi tegemine Eesti ja Tartu ajaloo ja
tänapäeva kohta, edukas sooritamine annab loa jätkata teiste
atesteerimise osadega.

2) Vajalik sooritada praktiline bussieksursiooni eksam.
3) Vajalik sooritada jalgsiekskursiooni eksam.

Kõige kolme osa edukas sooritamine annab kas ühe aastase või kolme
aastase kohaliku atesteerimise. Selle kohta antakse atesteerimistunnistus.

Bussi- ja jalgsiekskursioonid peab sooritama selles keeles, milles
giidikandidaat atesteerimist soovib. (automaatselt antaks kandidaadi
emakeeles)
Kui uus giid on töötanud aasta, võib ta taotleda kutset EGL-ilt, mis
on kutset andev organ.

Nõuded varem atesteeritud tegevgiidile, kellel on 3 aastat möödas
eelmisest atesteerimisest

Tal on atesteerimiseks valida kaks erinevat viisi:
1) giidipäeviku alusel, kui järgmised tingimused on täidetud:
- on TGÜ liige
- on teinud eelmise 3 aasta jooksul vähemalt 12 ekskursiooni/aasta
kohta, (giidina enese täienduskoolituse nõuet ei leidnud kusagilt, kas
selline nõue on olemas?)
- pole võlgnevusi TGÜ suhtes seisuga 1. aprillil käesoleval aastal
(võlgnevus= liikmemaks maksmata)
- on vähemalt kaks korda edukalt läbi viinud bussiekskursiooni (uus
tingimus aastast 2010)

2) bussiekskursiooni alusel
- teised atesteerimist soovivad
- nõutakse kehtiva atesteerimise puhul ka siis, kui giid tahab endale
uues keeles atesteerimist.

No comments:

Post a Comment