Kes on giid

The word "guide" was incorporated into (Middle) English via Arabic word قائد Ga'ad which means a person who drive or lead.

Tourist Guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. It depends largely on them if visitors feel welcome, want to stay longer or decide to come back. They therefore contribute considerably to the perception of the destination. Tourist Guides are able to help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

Source:Wikipedia

Giidide atesteerimine TallinnasAlates 2001. aastast korraldab Tallinna giidide atesteerimist Tallinna Giidide Ühing. Atesteeritakse kord aastas, kevadel, enne turismihooaja algust. Giidieksam koosneb kahest osast, teoreetilisest ja praktilisest.

Eksami teoreetiline osa jaguneb kolmeks:

  • kirjalik essee riigikeeles Eesti ajalugu ja tänapäeva käsitlevatel teemadel

  • suulised faktiküsimused Tallinna kohta (riigikeeles)

  • essee teemast lähtuv vestlus (riigikeeles)

Teoreetilise osa edukalt läbinud pääsevad praktilisele eksamile, mis sooritatakse selles keeles, milles atesteerimist taotletakse.

Praktiline osa eksamist jaguneb kaheks: bussi- ja jalgsiekskursiooniks, kus hinnatakse giidikandidaadi esinemis- ja keeleoskust, faktilisi teadmisi ning ekskursiooni läbiviimise metoodikat. Eksamineeritavate vahel loositakse esinemise järjekord välja vahetult enne eksamit. Iga atesteeritav esineb nii bussi- kui jalgsiekskursioonil ca 10 minutit.

Ainult praktilise eksami peavad sooritama need, kellel on kehtiv TGÜ giiditunnistus, kuid kes soovivad end atesteerida uues keeles.

Giidieksameid võtab vastu eksamikomisjon, kuhu kuuluvad TGÜ juhatuse liikmed, TGÜ atesteerimiskomisjoni liikmed, Eesti Giidide Liidu ja Eesti Turismifirmade Liidu esindajad ning Tallinna Ettevõtlusameti esindajad.

Giidieksami edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv kuni 3 aastat. Antud aja jooksul tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset tegevust giidina vastavate dokumentide alusel ning taotleda riiklikku kutsetunnustust, mille kohta saab teavet Eesti Giidide Liidult www.giidideliit.ee.

Allikas: Tallinna Giidide Ühing, atesteerimine

No comments:

Post a Comment